De Tien Geboden van God

Abd-ru-shin geeft in dit boek een diepgaande uitleg over de Tien Geboden, waaruit blijkt hoe groot de reikwijdte van deze geboden is en welke geestelijke waarden hierin te vinden zijn. Tevens wordt in dit boek een indrukwekkende uitleg gegeven van het Onze Vader aan de hand van het ontleden van dit prachtige gebed, dat maar al te vaak gedachteloos wordt opgezegd.

Inhoud

  1. IK BEN DE HEER, UW GOD! GIJ ZULT NAAST MIJ GEEN ANDERE GODEN HEBBEN!
  2. GIJ ZULT DE NAAM VAN DE HEER, UW GOD, NIET MISBRUIKEN!
  3. GIJ ZULT DE RUSTDAG HEILIGEN!
  4. GIJ ZULT VADER EN MOEDER EREN!
  5. GIJ ZULT NIET DODEN!
  6. GIJ ZULT NIET ECHTBREKEN!
  7. GIJ ZULT NIET STELEN!
  8. GIJ ZULT GEEN VALSE GETUIGENIS AFLEGGEN TEGEN UW NAASTE!
  9. GIJ ZULT NIET BEGEREN DE VROUW VAN UW NAASTE!
  10. GIJ ZULT NIET BEGEREN HET HUIS VAN UW NAASTE, NOCH ZIJN HOF, NOCH ZIJN VEE EN ALLES, WAT VAN HEM IS!