De Tien Geboden van God

De auteur ontsluit de Tien Geboden van God in dit boek in hun volledige betekenis, die het hele menselijke leven omvat. Het wordt daarmee tot hulp bij de gebeurtenissen in het aardse leven en daar nog bovenuit voor ons gehele zijn, over de aardse dood heen, als betrouwbaar richtsnoer voor ons hele leven.

De uitleg van het Onze Vader helpt zoekende mensen om deze ‘sleutel tot het rijk van God’ in zijn diepe betekenis voor de mensheid en de daarin vervatte boodschap van Jezus op de juiste wijze te begrijpen.

Inhoud

  1. IK BEN DE HEER, UW GOD! GIJ ZULT NAAST MIJ GEEN ANDERE GODEN HEBBEN!
  2. GIJ ZULT DE NAAM VAN DE HEER, UW GOD, NIET MISBRUIKEN!
  3. GIJ ZULT DE RUSTDAG HEILIGEN!
  4. GIJ ZULT VADER EN MOEDER EREN!
  5. GIJ ZULT NIET DODEN!
  6. GIJ ZULT NIET ECHTBREKEN!
  7. GIJ ZULT NIET STELEN!
  8. GIJ ZULT GEEN VALSE GETUIGENIS AFLEGGEN TEGEN UW NAASTE!
  9. GIJ ZULT NIET BEGEREN DE VROUW VAN UW NAASTE!
  10. GIJ ZULT NIET BEGEREN HET HUIS VAN UW NAASTE, NOCH ZIJN HOF, NOCH ZIJN VEE EN ALLES, WAT VAN HEM IS!