Wie was Abd-ru-shin?

Abd-ru-shin_02

Abd-ru-shin, de schrijver van het werk In het Licht der Waarheid droeg de burgerlijke naam Oskar Ernst Bernhardt. Hij werd op 18 april 1875 in Bischofswerda, in de buurt van Dresden (Duitsland) geboren. De naam Abd-ru-shin, de schrijversnaam waaronder hij de voordrachten voor zijn Graalsboodschap schreef, betekent toepasselijkerwijs ‘Dienaar van het Licht’.

In 1928 verhuisde Oskar Ernst Bernhardt naar Oostenrijk, waar hij woonde totdat de nationaalsocialisten zijn bezit onteigenden en het werk In het Licht der Waarheid verboden. Belemmerd in zijn werk, stierf Abd-ru-shin op 6 december 1941 in Oberkipsdorf in het Saksische Ertsgebergte, waar hij zijn laatste levensjaren onder toezicht van de Gestapo had moeten doorbrengen.

De kindertijd, die Oskar Ernst Bernhardt in Bischofswerda doorbracht, was gelukkig. Na zijn schooltijd voltooide hij een opleiding tot koopman en sloot die af in Dresden.

Het huis Gambrinus in Bischofswerda, Duitsland, is het geboortehuis van Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt).

Als zelfstandige ondernemer en later als deelgenoot in grotere export- en importbedrijven was Oskar Ernst Bernhardt veel op reis. Zijn belevenissen en indrukken bewogen hem ertoe, spoedig het koopmansberoep ten gunste van zijn schrijversactiviteiten geleidelijk op te geven; vanaf 1907/1908 werkte hij uitsluitend nog als schrijver. Behalve met reisverslagen, novellen en romans had hij bovenal als schrijver van toneelstukken opmerkelijke successen.

Aansluitend aan een wat langer verblijf in New York (1912/1913) volgde een studiereis naar Engeland (Londen). Daar werd de inmiddels veertigjarige Duitser na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog van 1915 tot 1919 in een Brits interneringskamp op het Eiland Man gevangen gezet. De vier jaar gevangenschap liet hem de innerlijke nood meebeleven van de mensen, die geen uitweg meer vonden uit de chaos van de uiteenvallende oude wereldorde. De wens ontwaakte in hem, hierbij te helpen met een weten van de uiteindelijk doorslaggevende samenhangen van hogere orde.

Zo begon Oskar Ernst Bernhardt vanaf 1923, onder de naam Abd-ru-shin, voordrachten over wezenlijke levensvragen te publiceren. De naam Abd-ru-shin bracht daarbij niet alleen datgene tot uitdrukking wat hij als zijn taak herkende en waarnaar hij leefde: dienaar van het Licht te zijn. Deze spande ook de boog van zijn eerste, voorbereidende leven op aarde in de tijd van Mozes naar het huidige als de bemiddelaar van de Graalsboodschap. De leer van de reïncarnatie is een centraal bestanddeel van het werk In het Licht der Waarheid.


Op de Vomperberg in Tirol, in de buurt van Innsbruck, vestigde Abd-ru-shin zich in 1928 en voltooide hier de voordrachten van de nog heden ten dage te verkrijgen driedelige uitgave van de Graalsboodschap. Tegelijkertijd ontstond met de Graalsnederzetting een levensmodel in de zin van dit werk. Maar toen Oostenrijk in 1938 ‘Duits’ werd, verbood het Naziregime de verdere verspreiding ervan. Abd-ru-shin werd gevangen genomen, zijn bezit op de Vomperberg werd onteigend.

Na zes maanden gevangenschap die zwaar op hem drukte, moest hij het bezette Oostenrijk verlaten. Hij vond tenslotte in Oberkipsdorf in het Saksische Ertsgebergte een onderkomen. Daarbij was hem verboden, openlijk zijn wensen en bedoelingen kenbaar te maken of bezoek te ontvangen. Abd-ru-shin werd voortdurend door de Gestapo in de gaten gehouden en gecontroleerd.

De jaren van zijn verbanning gebruikte hij niettemin voor zijn werk: hij redigeerde de Graalsboodschap tot de vorm, zoals die tegenwoordig beschikbaar is. Maar de verbanning en isolering hadden hun gevolgen: Abd-ru-shin stierf, slechts 66 jaar oud, op 6 december 1941 in Kipsdorf.