In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap van Abd-ru-shin

In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap van Abd-ru-shin

“In het door mij in mijn Boodschap gegeven scheppingsweten en de daarmee samenhangende uitleg van alle zelfstandig in de schepping werkende wetten, die men ook natuurwetten kan noemen, is zonder leemten het gehele scheppingsweven zichtbaar, dat alle ontwikkelingen duidelijk en begrijpelijk maakt en daarmee de zin van het gehele mensenleven, ook waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat, op onaantastbaar logische wijze ontvouwt en daarmee op iedere vraag antwoord geeft, als de mens ernstig daarnaar zoekt.”

  • – Abd-ru-shin