In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap van Abd-ru-shin

graalsboodschap

“In het door mij in mijn Boodschap gegeven scheppingsweten en de daarmee samenhangende uitleg van alle zelfstandig in de schepping werkende wetten, die men ook natuurwetten kan noemen, is zonder leemten het gehele scheppingsweven zichtbaar, dat alle ontwikkelingen duidelijk en begrijpelijk maakt en daarmee de zin van het gehele mensenleven, ook waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat, op onaantastbaar logische wijze ontvouwt en daarmee op iedere vraag antwoord geeft, als de mens ernstig daarnaar zoekt.”
“Om de mensen dit weten door te geven, dat hen overzichtelijk en begrijpelijk de overtuiging schenkt van het werken van God in zijn Gerechtigheid en Liefde, schreef ik het boek In het Licht der Waarheid, dat geen leemte laat, op iedere vraag antwoord geeft en de mensen duidelijk maakt, hoe wondermooi de wegen in de schepping zijn, die vele dienaren van zijn Wil dragen.”
“Nu komt in de Graalsboodschap de verklaring van de wetten in een voor de tegenwoordige tijd voor u begrijpelijker vorm! Het zijn in werkelijkheid precies dezelfde, die Christus eens al heeft gebracht in de voor die tijd geschikte vorm. Hij wees erop hoe de mensen moeten denken, spreken en handelen om geestelijk rijper wordend in de schepping omhoog te komen! Meer had de mensheid immers niet nodig. Er is geen enkele leemte daarvoor in de Boodschap van destijds.”

  • – Abd-ru-shin