Graalsboodschap

In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap van Abd-ru-shin

De drie delen van het werk In het Licht der Waarheid bevatten samen 168 voordrachten die inhoudelijk op elkaar aansluiten en een totaalbeeld van de gehele schepping geven.

De voordrachten die in dit boek zijn gebundeld, ontstonden tussen 1923 en 1938. Zij hebben tot op heden niets aan zeggingskracht verloren. Zij geven, uitgaande van natuurlijke wetmatigheden, een veelomvattende uitleg over de wereld, die de lezer inzicht geeft in de verborgen samenhangen in het leven en daarmee waardevolle levenshulp biedt.

Lees verder »

De auteur

Abd-ru-shin

Abd-ru-shin, de schrijver van het werk In het Licht der Waarheid droeg de burgerlijke naam Oskar Ernst Bernhardt. Hij werd op 18 april 1875 in Bischofswerda, in de buurt van Dresden (Duitsland) geboren. De naam Abd-ru-shin, de schrijversnaam waaronder hij de voordrachten voor zijn Graalsboodschap schreef, betekent toepasselijkerwijs ‘Dienaar van het Licht’.

In 1928 verhuisde Oskar Ernst Bernhardt naar Oostenrijk, waar hij woonde totdat de nationaalsocialisten zijn bezit onteigenden en het werk In het Licht der Waarheid verboden.

Lees verder »

De Tien Geboden van God

De tien geboden van God

De auteur ontsluit de Tien Geboden van God in dit boek in hun volledige betekenis, die het hele menselijke leven omvat. Het wordt daarmee tot hulp bij de gebeurtenissen in het aardse leven en daar nog bovenuit voor ons gehele zijn, over de aardse dood heen, als betrouwbaar richtsnoer voor ons hele leven.

De uitleg van het Onze Vader helpt zoekende mensen om deze ‘sleutel tot het rijk van God’ in zijn diepe betekenis voor de mensheid en de daarin vervatte boodschap van Jezus op de juiste wijze te begrijpen.

Lees verder »

De ontstaansgeschiedenis van het werk Graalsboodschap

Abd-ru-shin‘s werk In het Licht der Waarheid ontstond in een periode van nauwelijks twee decennia. In het begin werden in de Gralsblätter losse voordrachten gepubliceerd. In 1926 werd de eerste kleine uitgave van de Graalsboodschap uitgebracht, in 1931 de grote uitgave en tenslotte het driedelige boek, zoals het tegenwoordig verkrijgbaar is.

Lees verder »

Stiftung Gralsbotschaft

Stuttgart, Lenzhalde

De ‘Stiftung Gralsbotschaft’ is een bovenconfessioneel instituut ‘ten algemenen nutte’. Deze stichting werd in 1951 op initiatief van Maria Bernhardt, de weduwe van de schrijver van de Graalsboodschap, opgericht en biedt een programma aan van diverse publicaties over wereldbeschouwelijke vraagstukken. Centraal in het programma van de uitgeverij staat het werk In het Licht der Waarheid van Abd-ru-shin.

Lees verder »