Inhoudsoverzicht

De drie delen van het werk In het Licht der Waarheid bevatten samen 168 voordrachten die inhoudelijk op elkaar aansluiten en een totaalbeeld van de gehele schepping geven.

De opbouw van het werk In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap is als volgt: het begint met een eenvoudige voorstelling van een begrip of een feit en vervolgens wordt daarover steeds verdergaande uitleg gegeven. Daarom wordt aanbevolen om de voordrachten in de gegeven volgorde te lezen.

Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud in de volgorde van de voordrachten.

 

DEEL I

 1. Wat zoekt u?
 2. De roep om de helper
 3. De antichrist
 4. Zedelijkheid
 5. Ontwaak!
 6. Het zwijgen
 7. De weg omhoog
 8. Eredienst
 9. Verstarring
 10. Kinderlijkheid
 11. Kuisheid
 12. De eerste stap
 13. De wereld
 14. De ster van Bethlehem
 15. De strijd
 16. Moderne geesteswetenschap
 17. Verkeerde wegen
 18. Wat scheidt zovele mensen thans van het Licht?
 19. Er was eens…!
 20. Dwalingen
 21. Het mensenwoord
 22. De vrouw van de naschepping
 23. Overgave
 24. Traagheid van geest
 25. De aardemens tegenover zijn God
 26. Al het dode in de schepping moet worden opgewekt, opdat het zijn eigen oordeel zal vellen!
 27. Het Boek des Levens
 28. Het Rijk der Duizend Jaren
 29. Een noodzakelijk woord
 30. De grote komeet
 31. De wereldleraar
 32. De vreemdeling
 33. Redding! Verlossing!
 34. De taal des Heren

 

DEEL II

 1. Verantwoordelijkheid
 2. Het lot
 3. Hoe de mens werd geschapen
 4. De mens in de schepping
 5. Erfzonde
 6. God
 7. De innerlijke stem
 8. De religie der Liefde
 9. De Verlosser
 10. Het geheim van de geboorte
 11. Is occulte scholing aan te raden?
 12. Spiritisme
 13. Aan de aarde gebonden
 14. Is geslachtelijke onthouding bevorderlijk voor de geest?
 15. Gedachtenvormen
 16. Waak en bid!
 17. Het huwelijk
 18. Het recht van het kind ten aanzien van de ouders
 19. Het gebed
 20. Het Onze Vader
 21. Aanbidding van God
 22. De mens en zijn vrije wil
 23. Ideale mensen
 24. Werpt alle schuld op Hem
 25. De misdaad van de hypnose
 26. Astrologie
 27. Symboliek in het lot van de mens
 28. Geloof
 29. Aardse goederen
 30. De dood
 31. Overleden
 32. Wonderen
 33. De doop
 34. De Heilige Graal
 35. Het geheim Lucifer
 36. De gebieden van het duister en de verdoemenis
 37. De gebieden van het Licht en het paradijs
 38. Wereldgebeuren
 39. Het verschil in oorsprong tussen mens en dier
 40. De scheiding tussen mensheid en wetenschap
 41. Geest
 42. Scheppingsontwikkeling
 43. Ik ben de Heer, uw God!