Ten Geleide!

De blinddoek valt af en geloof wordt tot overtuiging. Alleen in de overtuiging ligt bevrijding en verlossing

Ik spreek alleen tot hen die ernstig zoeken. Zij moeten in staat en bereid zijn, zakelijk dit zakelijke te onderzoeken! Mogen religieuze fanatici en onevenwichtige dwepers er verre van blijven, want zij zijn schadelijk voor de Waarheid. Kwaadwilligen echter en zij die niet zakelijk zijn, zullen in de woorden zelf hun vonnis vinden.

De Boodschap zal alleen die mensen treffen, die nog een vonk Waarheid in zich dragen en het innige verlangen, werkelijk mens te zijn. Voor al deze mensen wordt hij ook tot toorts en tot staf. Zonder omwegen voert hij weg uit alle chaos van de huidige verwarring.

Het Woord dat hier volgt, brengt geen nieuwe religie, maar het moet de fakkel zijn voor alle ernstige toehoorders of lezers, om daarmee de juiste weg te vinden die hen naar de vurig verlangde hoogte leidt.

Alleen wie zichzelf beweegt, kan geestelijk vooruitkomen. De dwaas die zich daartoe van hulpmiddelen van buitenaf bedient in de vorm van bestaande opvattingen, gaat zijn weg slechts als op krukken, terwijl de gezonde eigen ledematen daarvoor uitgeschakeld zijn.

Zodra hij echter alle gaven die in hem sluimeren, wachtend om door hem te worden gewekt, vastberaden als uitrusting voor zijn weg omhoog gebruikt, benut hij het hem toevertrouwde talent volgens de Wil van zijn Schepper en zal alle hindernissen spelend overwinnen, die zijn weg willen versperren om hem daarvan af te brengen.

Daarom ontwaak! Alleen in de overtuiging ligt het ware geloof, en overtuiging komt uitsluitend door niets ontziend afwegen en toetsen! Sta als levende mensen in de prachtige schepping van uw God!

Abd-ru-shin