Colofon

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Deutschland

Telefon: + 49 7156 9532-15
Fax: + 49 7156 18863
E-Mail: info@nullgral.de

Ust-ID-Nr. der Stiftung Gralsbotschaft: DE 147839347

De ‘Stiftung Gralsbotschaft‘, Stuttgart, is een stichting op grond van burgerlijk recht, ingeschreven in het stichtingsregister van het regeringspresidium Stuttgart onder:
Az: 16 – 0563
Voorzitter: Michael Oort

Rekeningnummer voor schenkingen:
Baden-Württembergische Bank
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE06 6005 0101 0002 4489 07

Privacybeleid

 

 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Voor het gebruik van de website www.graalsboodschap.org is het volgende privacy beleid van toepassing. Deze site wordt aangeboden door de Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Duitsland.

 

1.2 De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, vooral met betrekking tot bescherming van het persoonlijk recht bij de verwerking en het gebruik van deze informatie. Persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse Telemedia Wet (TMG) en de Federale Data Wet van Bescherming (BDSG).

 

 1. Geautomatiseerde verzameling van gegevens en verwerking door de browser

 

2.1 Zoals bij elke website verzamelt en slaat onze server automatisch tijdelijk de volgende informatie in de server log-bestanden op die worden ontvangen door de browser, tenzij deze door u werd uitgeschakeld:

 

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Data verzoek van de opdrachtgever
 • De HTTP response code
 • De website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL)
 • Het tijdstip van het verzoek
 • Het type browser en de versie van het besturingssysteem van de aanvragende computer.

 

Een persoonlijk gebruikmaken van de server log bestanden vindt niet plaats. Deze gegevens zijn voor de dienstverlener niet overdraagbaar aan bepaalde personen. Het bijeenbrengen van deze gegevens met andere bronnen van gegevens vindt niet plaats, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door uw nieuwsbrief registratie (zie paragraaf 3.2).

 

2.2 Voor webanalyse maken wij gebruik van Piwik, een open source software product voor statistische analyse. Piwik maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van website diensten worden opgeslagen op onze server in Duitsland. Het IP-adres wordt onmiddellijk ingekort na verwerking en daarmee geanonimiseerd t.b.v. de opslag.

 

Om cookies te kunnen plaatsen moet uw browser cookies van derden accepteren, omdat Piwik om technische redenen op een ander domein dan deze website wordt beheerd. Als alternatief kunt u in uw browser instellingen een DNT header (“Do Not Track” bericht) aanbrengen <Piwik opt-out iframe>. Dit wordt door Piwik gesignaleerd en vormt een effectief middel voor het tegenhouden van web analyse.

 

 1. Gegevens verzamelen en het verwerken van vrijwillig verstrekte gegevens

 

3.1 Indien u ons persoonlijke informatie via e-mail of via onze website meedeelt, (naam, voornaam, e-mailadres, postadres) gebeurt dit op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de afhandeling van contractuele zaken, uw verzoeken of uw bestellingen te verwerken, worden gebruikt voor eigen markt- en opinieonderzoek en voor eigen aanbiedingen per post en e-mail. Verder gebruik, met name de openbaarmaking van gegevens aan derden ten behoeve van reclame, markt- en opinieonderzoek, vindt niet plaats.

 

3.2 Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, hebben wij uw e-mailadres nodig en heeft u de mogelijkheid om vrijwillig uw naam te vermelden. Samen met uw e-mailadres worden ook automatisch de door uw browser overgebrachte gegevens (besturingssysteem, het type browser en versie, verwijzend URL en uw IP-adres) verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie met u in het kader van ons aanbod voor de nieuwsbrief. Door in te schrijven op de nieuwsbrief gaat u ermee akkoord dat wij de genoemde gegevens opslaan voor het versturen van de nieuwsbrief. Verder gebruik van de gegevens vindt niet plaats. Uw toestemming kan op elk moment met onmiddellijke ingang door u worden herroepen. Uw herroeping kunt u doen door het veranderen van de nieuwsbrief instellingen op onze site van de nieuwsbrief.

 

 1. Het doorgeven aan derden

 

4.1 Voor zover u ons heeft voorzien van persoonlijke gegevens zullen die niet worden doorgegeven aan derden. Het doorgeven gebeurt alleen:

 

 • in het kader van een door u gegeven toestemming

 

 • in het kader van de verwerking van uw aanvragen, uw bestellingen en voor het gebruikmaken van onze diensten aan erkende onderaannemers, die alleen voor het uitvoeren van deze opdracht de benodigde gegevens ontvangen en het voor een bepaald doel gebruiken.

 

 • in het kader van de verwerking van de opdracht datagegevens volgens 11 BDSG (Federale Data Wet van Bescherming) aan dienstverleners uit hoofde van de bepalingen van de BDSG of

 

 • in het kader van een vervulling van de wettelijke verplichtingen aan rechthebbende autoriteiten.

 

 1. Cookies

 

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de geschiedenis van uw browser worden opgeslagen. De cookies dienen in het bijzonder voor de herkenning van de internet browser. Cookies worden gebruikt voor de controle van de verbindingssessie en voor statistische analyse. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen op de harde schijf of dat reeds opgeslagen cookies weer verwijderd worden. Volg de instructies van de Help-functie van uw browser op het vermijden en verwijderen van cookies.

 

 1. Recht

 

Op schriftelijk verzoek of per e-mail, zullen wij u graag in het kader van de website kosteloos informeren over de op uw persoon verkregen en opgeslagen gegevens. Stuur dan uw schriftelijk verzoek aan de Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart of aan het E-mailadres info@nullgral.de

 

Aanvullend hebt u in overeenstemming met de wettelijke bepalingen het recht om rectificatie, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens.