De internationale Graalsbeweging

De internationale Graalsbeweging is een vrije, bovenconfessionele aaneensluiting van mensen met een gelijkgerichte instelling.

De internationale Graalsbeweging is echter geen juridische organisatie (rechtspersoon), geen vereniging die een lidmaatschap vereist, en ook geen religieuze
gemeenschap. Het gaat bij de Graalsbeweging om een vrije aaneensluiting, om een verzamelbegrip voor ideële activiteiten in de zin van het werk In het Licht der Waarheid.

graalsbeweging.net