1931-1938 Nachklänge zur Gralsbotschaft (Naklanken van de Graalsboodschap), Tijdschrift De stem

 1. 1920-1926: Tijdschrift Graalsbladen, uitgave 1926
 2. 1926-1931: De roep, Graalsbladen, Graalsboodschap uitgave 1931
 3. 1931-1938: Naklanken van de Graalsboodschap, tijdschrift De stem
 4. 1938-1941: Laatste geautoriseerde uitgave
 5. Samenvatting
 6. Bijlage

 

Hoofdstuk 03

Na het uitgeven van de Grote uitgave van de Graalsboodschap in 1931 – zo genoemd in tegenstelling tot de Kleine uitgave van 1926 – verschenen tot 1934 nog eens 59 genummerde afzonderlijke voordrachten van Abd-ru-shin.

nachklaengle-1-400px

Deze 59 afzonderlijke voordrachten werden toen door hem samen met de voordracht ‘Wezenloos’ en het Nawoord ‘Hoe de Boodschap moet worden opgenomen’ tot het werk Nachklänge zur Gralsbotschaft, deel I samengebracht en in deze vorm in 1934 eveneens in de uitgeverij Der Ruf GmbH te München gepubliceerd. (Inhoudsopgave in de bijlage)

De volgorde van de voordrachten in de Nachklänge zur Gralsbotschaft, deel I wijkt ook af van de volgorde van de afzonderlijke voordrachten in de voorgaande publicatie. Zo staat aan het begin van deze uitgave de voordracht ‘Het Heilige Woord’, die als afzonderlijke voordracht pas in nummer 25 was gepubliceerd. Ook werden enkele afzonderlijke voordrachten van nieuwe titels voorzien, bijvoorbeeld ‘De witte ridder’ als ‘Het noodzakelijke evenwicht’, ‘Kerstmis 1932’ als ‘De ster van Bethlehem’, ‘30 december 1932’ als ‘Een nieuwe wet’, ‘Vrijdag voor Pasen 1933’ als ‘Het is volbracht!’ en ‘Pasen 1933’ als ‘Laat het Pasen in u worden, mens!’

De 59 genummerde afzonderlijke voordrachten

 

 • 01. In het land van de schemering
 • 02. Opstandingsmorgen!
 • 03. Piekeren
 • 04. Vrijwillige martelaren, religieuze fanatici
 • 05. Dienaren van God
 • 06. Instinct der dieren
 • 07. De vriendschapskus
 • 08. De vrouw van de naschepping
 • 09. Het verbogen werktuig
 • 10. Al het dode in de schepping moet worden opgewekt, opdat het zijn eigen oordeel zal vellen!
 • 11. Het kind
 • 12. De opgave van de vrouw
 • 13. Het Rijk der Duizend Jaren
 • 14. De witte ridder
 • 15. Jezus en Imanuel
 • 16. Kerstmis!
 • 17. Alomtegenwoordigheid
 • 18. Christus sprak …!
 • 19. Onderworpenheid
 • 20. Fijnstoffelijk doorngewas
 • 21. Traagheid van geest
 • 22. Scheppingswet ‘beweging’
 • 23. Het aardse lichaam
 • 24. Het temperament
 • 25. Het heilige Woord
 • 26. Zie, mens, hoe u uw weg door de schepping moet gaan, opdat lotsdraden uw omhoogstijgen niet belemmeren, maar bevorderen!
 • 27. Kerstmis 1932
 • 28. 30 december 1932
 • 29. Kastenwezen, maatschappelijke verhoudingen
 • 30. Plicht en trouw
 • 31. Streeft naar overtuiging!
 • 32. Schoonheid der volkeren
 • 33. Er zij Licht!
 • 34. Hoe zijt gij, mens
 • 35. Vrijdag vóór Pasen 1933
 • 36. Pasen 1933
 • 37. Aan de grens van het grofstoffelijke
 • 38. De aardemens voor zijn God
 • 39. Het Godsbesef
 • 40. Het ’wesenhafte‘
 • 41. Wie nu mijn Woord niet wil kennen, ter wille van iets of iemand anders, die zal ik niet kennen in het uur van zijn nood
 • 42. De kleine ‘wesenhaften’
 • 43. In de grofstoffelijke werkplaats van de ‘wesenhaften’
 • 44. Een ziel trekt verder
 • 45. Vrouw en man
 • 46. Verbogen zielen
 • 47. De geestelijke leider van de mens
 • 48. Lichtdraden boven u
 • 49. Kerstklanken weerklinken manend door het heelal
 • 50. De Oerkoningin
 • 51. De kringloop der stralingen
 • 52. Mijdt de farizeeërs!
 • 53. Bezeten
 • 54. Bidt, dan wordt u gegeven!
 • 55. Dank
 • 56. Ik zend u!
 • 57. Pasen 1934
 • 58. En wanneer de mensheid vraagt …
 • 59. Teleurstellingen

De volgende 38 losse voordrachten (nummers 60-97) werden als zodanig tussen 1934 en 1937 gepubliceerd en te koop aangeboden. Ze verschenen bij de uitgeverij ‘Der Ruf’ GmbH te München, later bij de eigen uitgeverij ‘Vomperberg’ of ‘Verlag Maria Bernhardt’ op de Vomperberg.

Enkele van deze voordrachten had Abd-ru-shin al in de vorm, waarin hij ze voor het eerst had uitgesproken, door middel van een ‘hectograaf’ vermenigvuldigd en gepubliceerd, voordat hij een tweede, bewerkte versie met dezelfde nummers doorgaf om te verspreiden. De voordrachten ‘De oergeestelijke sferen I-VII’ waren eerder met de titel ‘De geestelijke sferen I-VII’ uitgegeven. Zo werd bijvoorbeeld de voordracht ‘De geestelijke sferen V’ de eerste keer gelezen op 22 april 1935 en in deze versie spoedig daarna gepubliceerd. Al in 1936 / 1937 werd de bewerkte versie onder de titel: ‘De oergeestelijke sferen V’ uitgegeven.

Abd-ru-shin publiceerde voordracht nr.73 ‘Pasen 1935’ onder de titel ‘Het boek des levens’ en voordracht nr. 80 ‘Pinksteren 1935’ onder de titel ‘Het levende woord’.

Bovendien volgden nog de ongenummerde losse voordrachten ‘Pinksteren’, ‘Alles moet nieuw worden!’ en ‘De Berg des Heils’.

Nog 38 losse voordrachten volgden:

 • 60. De poort wordt geopend
 • 61. De wond
 • 62. Alwijsheid
 • 63. Het mensenwoord
 • 64. Nieuwjaar 1935
 • 65. Ziet wat voor u van nut is!
 • 66. De (oer)geestelijke sferen I
 • 67. Gelovigen uit gewoonte
 • 68. Het grote, redding brengende verlangen
 • 69. De (oer)geestelijke sferen II
 • 70. De grote reiniging
 • 71. De (oer)geestelijke sferen III
 • 72. De (oer)geestelijke sferen IV
 • 73. Pasen 1935 (Het boek des levens)
 • 74. De (oer)geestelijke sferen V
 • 75. De (oer)geestelijke sferen VI
 • 76. De (oer)geestelijke sferen VII
 • 77. 30 mei 1935 (Het offer)
 • 78. De hoedster van de vlam
 • 79. De macht van de taal
 • 80. Het levende woord (Pinksteren 1935)
 • 81. Familiebanden
 • 82. Het vertrouwde thuis
 • 83. De vlam van de discipel
 • 84. Het zwakke geslacht
 • 85. De vernielde brug
 • 86. Scheppingsoverzicht
 • 87. Geestkiemen
 • 88. Wezenskiemen
 • 89. Wegbereiders
 • 90. Als de nood het hoogst is, is Gods hulp u het meest nabij
 • 91. Reinigende vlammenbundels
 • 92. De kloof van de zelfzuchtige wensen
 • 93. Ziel
 • 94. Natuur
 • 95. De ring van het ’wesenhafte’
 • 96. Valt niet in verzoeking!
 • 97. Kerstmis

De schrijver kan oorspronkelijk het voornemen hebben gehad, uit deze losse voordrachten een deel II van de Nachklänge zur Gralsbotschaft samen te stellen. Daartoe is het echter op grond van zowel de historische als ook de geestelijke ontwikkeling niet gekomen. Wanneer tegenwoordig een dergelijke uitgave Nachklänge zur Gralsbotschaft, deel II in omloop is, dan is die in geen geval authentiek.

De publicatie door de uitgeverij ‘Der Ruf’ GmbH te München werd door de steeds sterker wordende druk van het nationaalsocialistische regime bemoeilijkt en bracht Abd-ru-shin er toe, nog 10 voordrachten en antwoorden op vragen in 1937 in het tijdschrift Die Stimme (De Stem) bij de uitgeverij A.G. ‘Die Stimme’ te Zürich, te publiceren.

 

Die Zeitschrift „Die Stimme“

 

In het laatste nummer van het tijdschrift Die Stimme werd gewezen op de moeilijker geworden afzetmogelijkheden en werd te kennen gegeven, dat het verschijnen van het volgende nummer verschoven moest worden naar juli 1938.

Noch het verschijnen van volgende nummers van Die Stimme, noch een eventuele uitgave van een tweede deel van de Nachklänge zur Gralsbotschaft konden worden verwezenlijkt. In maart 1938 werd Abd-ru-shin door de nationaalsocialisten gevangen genomen. In september 1938 volgde de uitwijzing uit het geannexeerde Oostenrijk, eerst naar Schlauroth bij Görlitz en in maart 1939 naar Kipsdorf in het Ertsgebergte.

 

 • Nummer 1
 • Het geheim van het bloed
 • Nummer 2
 • De taal des Heren
 • Nummer 4
 • Kinderlijkheid
 • Nummer 5
 • De mens en de aarde
 • Nummer 7
 • Pinksteren
 • Nummer 8
 • De eerste schrede
 • Nummer 9
 • Kuisheid
 • Nummer 10
 • Redding! Verlossing!
 • Nummer 11
 • Eredienst
 • Nummer 12
 • Verstarring

 

 1. 1920-1926: Tijdschrift Graalsbladen, uitgave 1926
 2. 1926-1931: De roep, Graalsbladen, Graalsboodschap uitgave 1931
 3. 1931-1938: Naklanken van de Graalsboodschap, tijdschrift De stem
 4. 1938-1941: Laatste geautoriseerde uitgave
 5. Samenvatting
 6. Aanhangsel