1926-1931: Tijdschriften De roep, Gralsblätter (Graalsbladen) In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap, Uitgave 1931

 

 1. 1920-1926: Tijdschrift Graalsbladen, uitgave 1926
 2. 1926-1931: De roep, Graalsbladen, Graalsboodschap uitgave 1931
 3. 1931-1938: Naklanken van de Graalsboodschap, tijdschrift De stem
 4. 1938-1941: Laatste geautoriseerde uitgave
 5. Samenvatting
 6. Bijlage

 

 

Hoofdstuk 02

In de jaren 1926 tot 1931 volgende nog meer voordrachten in de Gralsblättern Serie II (nummer 1+2, nummer 3, 4+5, nummer 6+7) en in het tijdschrift De roep (nummer 1+2, nummer 3+4, nummer 5,6,7, nummer 8+9, nummer 10, 11, 12, nummer 13)

der-ruf-400px

De uitgave verscheen tot 1 april 1929 in de ‘Verlag der Gralsblätter’ Oskar Ernst Bernhardt, die daarna overging in de uitgeverij ‘Der Ruf’ (‘De Roep’) GmbH te München.

Terwijl in de drie nummers van de Gralsblätter, serie II uitsluitend voordrachten, antwoorden op vragen en aanwijzingen van Abd-ru-shin gepubliceerd werden, kwamen in het tijdschrift Der Ruf als ‘Tijdschrift voor al het vooruitstrevende weten’ naast Abd-ru-shin overwegend schrijvers uit zijn naaste omgeving aan het woord.

Voordrachten van Abd-ru-shin in het tijdschrift Der Ruf

 • NUMMER 1 / 2 – augustus/september 1927
 • Er was eens …
 • NUMMER 3 / 4 – oktober/november 1927
 • Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen
 • NUMMER 5 / 6 / 7 – december 1927 / januari/februari 1928
 • Kerstmis! (niet dezelfde als de voordracht ‘Kerstmis’ in Deel III van de Graalsboodschap, Laatste geautoriseerde uitgave)
 • NUMMER 8 / 9 – maart / april 1928
 • Goden – Olympus – Walhalla
 • Beroepen
 • Schepsel mens
 • NUMMER 10 / 11 / 12 mei, juni, juli 1928
 • Uitstorting van de Heilige Geest
 • Wat moet de mens doen om in het Godsrijk te kunnen binnengaan?
 • De strijd in de natuur
 • Geslacht
 • Een laatste woord
  (latere titel: Een noodzakelijk woord)
 • NUMMER 13 – mei / juni 1929
 • In het rijk van demonen en fantomen
 • Soorten van helderzien
 • De vreemdeling

Tussen 1927 en 1930 publiceerde Abd-ru-shin zowel voordrachten als antwoorden op vragen in het tijdschrift Der Ruf. In nummer 8+9 wordt erop gewezen, dat Abd-ru-shin voor Der Ruf veel bijdragen levert en dat daarom het volgende nummer van Gralsblätter, serie II pas over enkele maanden zal verschijnen. Het op deze wijze aangekondigde nummer 6+7, het laatste in de serie II van de Gralsblätter, werd pas in 1930 en niet meer in de ‘Verlag der Gralsblätter’, maar in de uitgeverij ‘Der Ruf’ GmbH te München uitgegeven.

gralsblaetter-serie2-400px

 Inhoudsopgave Gralsblätter, serie II

 • NUMMER 1 / 2 – 1926/1927
 • Ik ben de Heer uw God
 • De onbevlekte ontvangenis en geboorte van de Godszoon
 • De kruisdood van de Godszoon en het Avondmaal
 • Opstanding van het aardse lichaam van Christus
 • De mening van de mens en de Wil van God in de wet van de wisselwerking
 • De Mensenzoon
 • NUMMER 3 / 4 / 5 – 1927
 • Dwalingen
 • De seksuele kracht en haar betekenis voor geestelijke omhoogstijging
 • Ik ben de opstanding en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij!
 • Wat scheidt zoveel mensen thans van het Licht?
 • De roep om de helper
 • De grote komeet
 • Grofstoffelijkheid, fijnstoffelijkheid, stralingen, ruimte en tijd
 • De dwalingen van het helderzien
 • Leeft in het heden!
  Antwoorden op vragen o.a. over occulte scholing, vleesvoeding en plantaardige voeding
 • Heilmagnetisme
 • Vormt ouderdom een belemmering voor geestelijke omhoogstijging?
 • NUMMER 6 / 7 – 1930
 • Aanbidding van God
 • Het recht van het kind op de ouders
 • Ideale mensen
 • U ziet de splinter in het oog van uw broeder maar let niet op de balk in uw eigen oog!
 • De Antichrist
 • Het kruis van de Heilige Graal

In de Graalsboodschap van 1931 zijn de 43 voordrachten uit de uitgave van 1926 te vinden en verder nog 48 voordrachten, die ten dele vóór, voor het grootste deel echter na 1926 in de Gralsblätter en het tijdschrift Der Ruf waren gepubliceerd of voor het eerst in deze uitgave verschenen.

Vóór 1926 waren al de voordracht ‘Ontwaakt!’ onder de titel ‘Leeft!’, de voordracht ‘Het zwijgen’ als ‘Het grote geheim’ en de voordracht ‘De weg omhoog’ als ‘Verlossing’ uitgegeven.

De na 1926 in de Gralsblätter, serie II en het tijdschrift Der Ruf gepubliceerde voordrachten (zie boven) zijn vaak niet in de volgorde van hun verschijnen in deze uitgave opgenomen, maar ten dele tussen andere voordrachten geschoven of in andere volgorde samengevoegd.

Eerst verschenen in deze uitgave de voordrachten ‘Waak en bid!’, ‘Overleden’, ‘Kom af van het kruis!’, ‘Dit is mijn vlees! Dit is mijn bloed!’, ‘En duizend jaren zijn als één dag’, ‘Aanvoeling’, ‘De wereldleraar’ alsmede ‘En het ging in vervulling’.

‘Waak en bid!’ werd, uitgaande van de volgorde van de voordrachten in de uitgave van 1926, tussen de voordrachten ‘Zedelijkheid’ en ‘Het huwelijk’ gevoegd. De voordracht ‘Overleden’ volgde in aansluiting op de voordracht ‘De dood’.

De voordrachten ‘Kom af van het kruis!’ en ‘Dit is mijn vlees! Dit is mijn bloed!’ verschenen eerst tussen de voordrachten ‘De kruisdood van de Godszoon en het Avondmaal’ en ‘Opstanding van het aardse lichaam van Christus’ (beide uit Gralsblätter, serie II, nummers 1 en 2).

De voordrachten ‘Occulte scholing, vleesvoeding en plantaardige voeding’, ‘Heilmagnetisme’ en ‘Kan ouderdom een belemmering vormen voor geestelijke omhoogstijging?’ sloegen terug op antwoorden op vragen in nummers 3, 4, en 5 van de Gralsblätter, serie II.

De voordracht ‘Het kruis van de Heilige Graal’ werd niet in deze uitgave opgenomen.

Na het slotwoord volgden als bijlage ‘De tien geboden van God’ (al in 1929 als apart boekje, samen met de voordracht ‘Het Onze Vader’ verschenen) en de voordracht ‘Het leven’.

gb-grosse-ausg1931-d-400px

In afwijking van de uitgave van 1926 bevatte de Grote uitgave een reeks ‘verduitste’ begrippen. Voor clown: grappenmaker, weerklank in plaats van resonantie enz. Deze veranderingen waren bij het corrigeren eigenmachtig door de uitgeverij uitgevoerd, overeenkomstig de ‘tijdgeest’. Abd-ru-shin had nooit toestemming gegeven voor deze veranderingen. Irmingard Bernhardt heeft later, aan de hand van het originele manuscript in de Laatste geautoriseerde uitgave weer de begrippen, die Abd-ru-shin had gebruikt, in de tekst gevoegd.

 

 

 1. 1920-1926: Tijdschrift Graalsbladen, uitgave 1926
 2. 1926-1931: De roep, Graalsbladen, Graalsboodschap uitgave 1931
 3. 1931-1938: Naklanken van de Graalsboodschap, tijdschrift De stem
 4. 1938-1941: Laatste geautoriseerde uitgave
 5. Samenvatting
 6. Aanhangsel