1920-1926: Tijdschrift Graalsbladen In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap, uitgave 1926

 1. 1920-1926: Tijdschrift Graalsbladen, uitgave 1926
 2. 1926-1931: De roep, Graalsbladen, Graalsboodschap uitgave 1931
 3. 1931-1938: Naklanken van de Graalsboodschap, tijdschrift De stem
 4. 1938-1941: Laatste geautoriseerde uitgave
 5. Samenvatting
 6. Bijlage
Hoofdstuk 01

Al vanaf 1920 begon Oskar Ernst Bernhardt over vragen, die de mensen in zijn omgeving bezighielden, voordrachten te houden en deze ook op schrift te stellen.

In de jaren 1923/1924 publiceerde hij onder de naam Abd-ru-shin (Abdruschin) voordrachten
en antwoorden op vragen in zeven afzonderlijke brochures, de Gralsblätter, serie I, in de ‘Verlag der Gralsblätter’ te Bad Heilbrunn, de toenmalige woonplaats van de familie Bernhardt.

Oskar Ernst Bernhardt gebruikte als auteur van de voordrachten van zijn Graalsboodschap de naam Abd-ru-shin. De betekenis hiervan is ‘dienaar (zoon) van het Licht’. In het begin was de schrijfwijze van deze naam ‘Abdruschin’, maar ook de vorm ‘Abd-ru-shin’ werd, hoewel zelden, al in de Gralsblätter gebruikt. Vanaf het midden van de jaren dertig werd dit de schrijfwijze.

 

gralsbl-serie1-heft3-400px

„Gralsblätter“ serie I
Titels van voordrachten en ‘antwoorden op vragen’ die later in de vorm van voordrachten zijn verschenen:

 • NUMMER 1
 • Wat zoekt u?
 • Leeft! (latere titel: Ontwaakt!)
 • Het grote geheim
  (latere titel: Het zwijgen)
 • Verlossing (latere titel: De weg omhoog)
 • NUMMER 2
 • Verantwoordelijkheid
 • Lot
 • Hoe de mens werd geschapen
 • De mens in de schepping
 • Erfzonde
 • Godszoon en Mensenzoon
 • God
 • De innerlijke stem
  Antwoord op de vraag over de religie der Liefde
 • NUMMER 3
 • De Verlosser
 • Het geheim van de geboorte
 • Is occulte scholing aan te raden?
 • Spiritisme
 • Aan de aarde gebonden
 • Is geslachtelijke onthouding noodzakelijk of aan te raden?
 • Antwoord o.a. op de vraag over de onbevlekte ontvangenis
 • NUMMER 4
 • Het jongste Gericht
 • De strijd
 • Gedachtenvormen
 • Zedelijkheid
 • Het huwelijk
 • Het gebed
 • NUMMER 5
 • De mens en zijn vrije wil
 • Moderne geesteswetenschap
 • Verkeerde wegen
  Antwoord o.a. op de vraag over de ‘maagd’ Maria in de verkondiging
 • NUMMER 6
 • Werpt alle schuld op Hem
 • Eer Abraham was, ben ik
 • De misdaad van de hypnose
 • Astrologie
 • Symboliek in het lot van de mens
 • Geloof
 • Aardse goederen
 • De dood
 • Wonderen
 • De doop
 • NUMMER 7
 • De Heilige Graal
 • Het geheim Lucifer
 • De gebieden van het duister en de verdoemenis
 • De gebieden van het licht en het paradijs
 • Wereldgebeuren
 • Mens en dier
 • Antwoord o.a. op de vraag over wetenschap en mensheid

 

In 1926 bracht Abd-ru-shin het grootste deel van zijn tot dan toe in de Gralsblätter, serie I verschenen voordrachten in boekvorm samen en publiceerde ze in de ’Verlag der Gralsblätter’ Oskar Ernst Bernhardt te Tutzing, onder de titel

In het Licht der Waarheid – nieuwe Graalsboodschap van Abdruschin.

Deze uitgave van de Graalsboodschap (inhoudsopgave in de bijlage) werd en wordt ook als kleine uitgave of lila uitgave of ook wel als Tutzinger uitgave (de toenmalige woonplaats van de familie Bernhardt en zetel van de uitgeverij) aangeduid.

 

lila-augabe-400px

Uit nummer I van de Gralsblätter, serie I verscheen in de uitgave van 1926 alleen de voordracht ‘Wat zoekt u?’. De voordrachten ‘Leeft!’ (latere titel in de uitgave van 1931 en in de Laatste geautoriseerde uitgave: ‘Ontwaakt!’), ‘Het grote geheim’ (latere titel: ‘Het zwijgen’) en ‘Verlossing’ (latere titel: ‘De weg omhoog’) werden in deze uitgave nog niet opgenomen. Ook de voordracht ‘Eer Abraham was, ben ik’ nam Abd-ru-shin hierin niet op.

Antwoorden op vragen uit de eerder genoemde nummers van de Gralsblätter verschenen nu als voordrachten. Bijvoorbeeld de voordrachten ‘De religie der Liefde’ en ‘De scheiding tussen mensheid en wetenschap’. De voordrachten ‘Geest’ en ‘Scheppingsontwikkeling’ vormden de afsluiting van de Graalsboodschap van 1926. Vóór die tijd waren ze nog niet gepubliceerd. In nummer 7 van de Gralsblätter, het laatste van serie I, werd evenwel al op een volgende voordracht over ‘De schepping’ gewezen.

Vooral het bewerken van antwoorden op vragen tot voordrachten toont de wisselwerking tussen de schrijver en zijn lezers en toehoorders. Hun begrip – of onbegrip – , hun vragen en stimulansen waren vaak sleutelwoorden voor volgende voordrachten. Van het begin af aan was dus de geestelijke, innerlijke gesteldheid van de mensen in zekere zin de sleutel voor de vorm van de boodschap die moest worden doorgegeven. Dit proces zette zich voort tot aan de uiteindelijke rangschikking van de voordrachten tot de Laatste geautoriseerde uitgave in de tijd van zijn verblijf in Kipsdorf

Zo voelde Abd-ru-shin zich bij de samenstelling van de uitgave van de Graalsboodschap van 1926 geenszins gebonden aan de vroegere volgorde van de voordrachten in de Gralsblätter, maar hij maakte als auteur ruimschoots gebruik van de mogelijkheid, zijn voordrachten zo te bundelen, als hij dat op dat moment nodig en juist vond.

 1. 1920-1926: Tijdschrift Graalsbladen, uitgave 1926
 2. 1926-1931: De roep, Graalsbladen, Graalsboodschap uitgave 1931
 3. 1931-1938: Naklanken van de Graalsboodschap, tijdschrift De stem
 4. 1938-1941: Laatste geautoriseerde uitgave
 5. Samenvatting
 6. Aanhangsel