Themagesprek aan de hand van het vijfde gebod: “GIJ ZULT NIET DODEN!”

Datum /Tijdstip
01/07/2018
19:30 - 21:30 Uhr

Adres van het evenement :
Graalsbeweging, Leidschendam

het Lien
2264 ML Leidschendam
Nederland

Aankomende gebeurtenissen in deze plaats

De Tien Geboden van God zijn een onschatbare wegwijzer wanneer ze correct worden uitgelegd.

Aan de hand van persoonlijke ervaringen en inzichten wisselen wij van gedachten over het vijfde gebod.

Uit de tekst over dit gebod komt het volgende citaat:

“Slaat u maar op de borst, o mens, en beroemt u er luide op, dat u geen moordenaar bent! Want doden is immers ver­moorden en volgens uw overtuiging hebt u het gebod des Heren nooit overtreden. Trots kunt u voor Hem treden en zonder vrees en angst het opslaan juist van deze blad­zijde van uw levensboek hoopvol tegemoet zien.

Maar hebt u daarbij wel eens bedacht, dat er voor u ook een verstikken bestaat en dat verstikken hetzelfde bete­kent als doden?

Daartussen is geen verschil. U maakt dit alleen in uw manier van uitdrukken, in uw taal, want het gebod luidt niet eenzijdig: Gij zult geen grofstoffelijk aards leven doden! Maar veelomvattend en kort: Gij zult niet doden!

Als voorbeeld: een vader had een zoon. De vader werd beheerst door de kleine, aardse eerzucht, dat zijn zoon tot elke prijs moest studeren. Maar deze zoon bezat gaven, die hem in een andere richting stuwden, waarbij studeren hem in het geheel niet van nut kon zijn.De tien geboden van God

Daarom was het heel natuurlijk, dat de zoon niets voelde voor deze opgedrongen studie en niet in staat was, met vreugde de kracht hiertoe op te brengen. De vader eiste echter gehoorzaamheid. De zoon gehoorzaamde. Ten koste van zijn gezondheid spande hij zich in, de wil van zijn vader te vervullen. Maar omdat het tegen de aard van de zoon was, tegen de gaven die hij bezat, spreekt het vanzelf, dat ook zijn lichaam daaronder leed.”

Het doel van de themabijeenkomsten is om kennis te maken met de geschriften van Abd-ru-shin en daarmee inzichten voor het leven te verwerven.

Iedereen is van harte welkom!

Graag vooraf aanmelden, tel.: 035-6237031 of een e-mail sturen naar info@nullgraalsbeweging.nl

Meer over de Graalsbeweging:


Loading Map....