Themagesprek aan de hand van het zesde gebod: “GIJ ZULT NIET ECHTBREKEN!”

Datum /Tijdstip
19/08/2018
19:30 - 21:30 Uhr

Adres van het evenement :
Graalsbeweging, Leidschendam

het Lien
2264 ML Leidschendam
Nederland

Aankomende gebeurtenissen in deze plaats

De Tien Geboden zijn een onschatbare wegwijzer wanneer ze correct worden uitgelegd.

Aan de hand van persoonlijke ervaringen en inzichten wisselen wij van gedachten over het zesde gebod.

Uit de tekst over dit gebod komt het volgende citaat:

“Alleen al het feit dat er nog een gebod is, dat luidt: „Laat geen begeerte in u opkomen ten aanzien van de vrouw van u naaste!” bewijst, dat met dit zesde gebod geenszins dat­gene bedoeld is, wat de aardse wet daaromtrent bepaalt.

Voor ,,Gij zult niet echtbreken” kan men ook zeggen: „U mag de vrede van een huwelijk niet verstoren!” Met vrede is natuurlijk ook harmonie bedoeld. Dat houdt tege­lijkertijd in, hoe een werkelijk huwelijk moet zijn; want daar, waar niets te breken of te verstoren valt, is ook het gebod niet van kracht, dat zich niet naar aardse opvattin­gen en bepalingen richt, maar naar de goddelijke wil.De tien geboden van God

Er is dus alleen daar sprake van een huwelijk, waar harmonie en vrede als iets vanzelfsprekends heersen. Waar de een altijd alleen maar voor de ander tracht te leven en probeert hem gelukkig te maken. Eenzijdigheid en de zo vaak op verkeerde wegen leidende, dodende verveling zijn daar bij voorbaat volkomen en voor altijd uitgesloten, evenals het gevaarlijke verlangen naar afleiding of de in­beelding niet begrepen te worden! Moordtuig voor elk geluk!”

Het doel van de themabijeenkomsten is om kennis te maken met de geschriften van Abd-ru-shin en daarmee inzichten voor het leven te verwerven.

Iedereen is van harte welkom!

Graag vooraf aanmelden, tel.: 035-6237031 of een e-mail sturen naar info@nullgraalsbeweging.nl

Meer over de Graalsbeweging:


Loading Map....